Organische Beeldhouwkunst

Welkom

Voor informatie over deze opleiding klik op de groene kopregels hieronder. Voor ondermeer cursussen en exposities zie het menu rechts boven deze bladzijde.

Organische beeldhouwkunst

Een beeldhouwkunst waarin de waarden van levensprocessen centraal staat, wordt de organische beeldhouwkunst genoemd. Deze beeldhouwkunst heeft tot doel om het (geestelijk- en aards)leven achter het materiële bestaan zichtbaar te maken. »>

Opleiding organische beeldhouwkunst

Deze opleiding is bedoeld voor diegenen, die willen leren om vanuit levensprocessen vorm te geven. Een schat aan basis-oefenigen bieden we aan die je kunnen helpen om bij je eigen uniek scheppende bron te komen »>

Introductie jaar

De opleiding begint met een introductie jaar waarin diverse fundamenten van de organische beeldhouwkunst belicht wordt. In dit jaar komt aan bod »>

Verdiepingsjaren

Na het introductie jaar volgt de verdieping. Hierin staan de verdere ontwikkeling van eigen vragen en mogelijkheden in de organische beeldhouwkunst centraal. Je kan je bijvoorbeeld vergaand verdiepen in »>